БӨЛҮМДҮН  ТАРЫХЫ  ЖАНА ЖАЛПЫ МААЛЫМАТ

Табигый-гуманитардык дисциплиналар бөлүмү 2019-жылдын ноябрь айында негизделген. Кафедрада илимий даражалары жана наамдары бар квалификациялуу окутуучулар курамы иштейт, алар педагогикалык ишмердүүлүккө дагы, илимий иштерге дагы активдүү катышышат. Кафедранын окутуучуларынын иш тажрыйбасы бар.

Кафедра өз ишин төмөнкү багыттар боюнча жүргүзөт: окуу, окуу-методикалык, илимий-изилдөө жана окуу-уюштуруу иш-аракеттери. Кафедранын кызматкерлери убагы менен студенттерге методикалык материалдарды, тесттерди, практикалык көнүгүүлөрдүн, лекциялардын тапшырмаларын берип, текшерип турушат. Окуу процесси студенттердин билимин баалоочу модулдук баллдык-рейтингдик тутумдун ишине негизделген. Бул тутумдун иштеши үчүн суроолор, билеттер жана ар кандай  деңгээлдеги тесттер иштелип чыккан.

 

ПЕДАГОГИКАЛЫК КЫЗМАТКЕРЛЕР

 1. Токушева Төлөбүбү Сагынбековна, т.и.д., кафедра башчысы
 2. Жумадилов Эсенгелди Жумадилович, медицина илимдеринин кандидаты
 3. Бийназарова Назгүл Сүйүнбековна, т.и.д.
 4. Алишева Алия Бекбергеновна, т.и.д.
 5. Мамырова Мээрим Ишенбековна, т.и.д.
 6. Молдокматова Навира Токомбаевна, т.и.д.
 7. Жунушалиева Нурзат Манасовна, ага окутуучу
 8. Сыдыкова Саодат Болотовна, ага окутуучу
 9. Төлөбеков Ниязбек Тынабекович, ага окутуучу
 10. Дюшекеева Айзада Кубанычбековна, ага окутуучу
 11. Тултемирова Гульназ Усенбековна, ага окутуучу
 12. Жолболдиева Мирзат Бектуровна, мугалим

 

КАФЕДРАНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ

Кафедранын билим берүү ишмердүүлүгү студенттерге жана медицина кызматкерлеринин катарында студенттердин андан аркы өнүгүүсү үчүн базалык билимдерди камсыз кылуу. Кафедранын кызматкерлери мезгил-мезгили менен окуу материалдарын, тесттерди, практикалык көнүгүүлөрдүн тапшырмаларын, студенттер үчүн лекцияларды карап чыгышат жана өркүндөтүшөт. Окуу процесси окуучулардын билимин баалоонун баллдык-рейтингдик тутумунун негизинде иштейт. Бул үчүн суроолор, билеттер жана ар кандай татаал деңгээлдеги тесттер иштелип чыккан. Мугалимдер биринчи жана экинчи курстун студенттери үчүн сабактарды өткөрүшөт, анын ичинде цикл боюнча багыттар бар, мисалы:

 • Гуманитардык, социалдык жана экономикалык цикл;
 • Математикалык жана табият таануу цикли;
 • Кесиптик цикл.

КАФЕДРАДА ТӨМӨНКҮ САБАКТАР ОКУЛАТ:

 

 • Кыргыз тили жана адабияты
 • Орус тили
 • Англис тили
 • Латын тили
 • Кыргызстандын тарыхы
 • Медицинанын тарыхы
 • Философия
 • Манас таануу
 • Психология
 • Экономика
 • Юриспруденция
 • Компьютердик илим
 • Кыргызстандын географиясы
 • Дене тарбия

ИЗИЛДӨӨ ИШИ

КАФЕДРАНЫН ТАРБИЯЛЫК-МЕТОДИКАЛЫК ИШИ

 

ТГИ кафедрасынын профессордук-окутуучулук курамы окуу-методикалык жумуштарды, анын ичинде окуу куралдарын иштеп чыгууну камтыйт. “Табигый-гуманитардык дисциплиналар” кафедрасынын окутуучулары студенттер үчүн окула турган бардык сабактар ​​боюнча документтерди иштеп чыгышты. Студенттердин билимине модулдук-рейтингдик көзөмөл жүргүзүү үчүн бардык техникалык жана маалыматтык мүмкүнчүлүктөр бар. Айрым сабактар ​​үчүн Ebilim тест тутумунда модулдар кабыл алынат. Өз алдынча иштөөнү активдештирүү үчүн, илимий адабияттар менен иштөө жөндөмү жана көндүмдөрүн өрчүтүү, студенттердин өз алдынча иштөө программалары иштелип чыккан.

ТГИ 2020-2021 бөлүмүнүн кезмет графиги

2021-жылга  Бирдиктүү мамлекеттик киреше кызматынын өз ара иш сапарларынын графиги

Тест тапшырмалары (М1, М2, Тест)  (Адам укуктары)