Биздин DOC университетинин клиникасында лапароскопиялык пластика боюнча мастер-класс өттү.

Мастер-классты Германиянын жана Өзбекстандын алдыңкы дарыгерлери: Сердар Али Гезен жана Баходирханов Мухамед өткөрүштү. Мастер-класска биздин клиникалык базанын дарыгерлери жана медицина факультетинин студенттери катышты
Заманбап жогорку технологиялык медицинаны өнүктүрүү Салымбеков Университеттин артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп саналат, ошондуктан клиникалык базанын кызматкерлерин жана студенттерди заманбап усулдар боюнча практикалык окутууга жана өлкөнүн жана дүйнөнүн алдыңкы адистери менен кызматташууга чоң көңүл бурулат.

_____

A master class on laparoscopic plasty was held at our DOC University Clinic.

The master class was held by the leading doctors of Germany and Uzbekistan: Serdar Ali Gezen and Bakhodirkhanov Mukhamed. The master class was attended by our doctors of the clinical base and students of the medical faculty
The development of modern high-tech medicine is one of the priorities of Salymbekov University, so much attention is paid to the practical training of the clinical base staff and students in modern methods and cooperation with leading specialists from the country and the world.