Салымбеков Университет прогрессивдүү демилгелерге колдоо көрсөтүп, жаштар саясатында өз салымын кошуп келет. Бул ирет, 5 -март күнү алгачкы жолу жаштар арасында “Келечек” кичи футбол турнирине колдоо көрсөттү. Турнир, Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги тарабынан өткөрүлдү.
⚽️“Келечек” футбол турнири ар тармактагы жаштардын башын бириктирип, достук, ынтымактын аянтчасы болуп берди. Жаштарыбыздын биримдиги чыңалып, өз багыттарында ийгиликтердин жаратманы боло беришсин!
🙌Кече, аталган турнирге колдоо көрсөтүп, салым кошкон үчүн Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги тарабынан ыраазычылык кат ыйгарышты.
⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️
Салымбеков Университет поддерживает прогрессивные инициативы и вносит свой вклад в молодежную политику. На этот раз, поддержал молодежный футбольный турнир “Келечек”, который проходил 5 марта. Турнир был организован Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики.
⚽️Футбольный турнир «Келечек» объединил молодежь из всех слоев общества и стал площадкой дружбы и единства. Пусть единство нашей молодежи крепчает и каждый из них будет созидателем прогресса в своих направлениях!
🙌А вчера, Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики вручили нам благодарственное письмо за оказание поддержку в проведении футбольного турнира “Келечек”.
⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️
Salymbekov University supports progressive initiatives and contributes to youth policy. This time, we supported the youth football tournament “Kelechek”, which was held on March 5. The tournament was organized by the Ministry of Culture, Information, Sports and Youth Policy.
⚽️The football tournament “Kelechek” brought together young people from all walks of life and became a platform for friendship and unity. Let the unity of our youth grow stronger and let each of them be a creator of progress in their own directions!
🙌And yesterday, the Minister of Culture, Information, Sports and Youth Policy presented us with a letter of thanks for providing support in holding the “Kelechek” football tournament.

Келечек футбол

келечек футбол
келечек футбол
келечек футбол
келечек футбол
келечек футбол келечек футбол келечек футбол келечек футбол