Салымбеков Университет эл аралык стандарттарга ылайык сапаттуу жогорку билим берүүчү аккредитацияланган жогорку окуу жайы болуп саналат.

В 2021 году Салымбеков университет был признан аккредитованным высшим учебным заведением по итогам аккредитации в независимом Агентстве аккредитации образовательных программ и ассоциаций (ААОПО).