Илим жана прогрессивдүү изилдөөлөр бөлүмү университеттин уюштуруу түзүмүнө ылайык түзүлүп, университеттин президентинин буйругу менен бекитилген жана университеттин өз алдынча түзүмдүк бөлүмү болуп саналат, аны бөлүм башчы жетектейт. эмгек келишиминин негизинде университеттин президентине түздөн-түз баш ийет.

Илим жана перспективдүү изилдөөлөр департаменти

Рысбек АлдагандаевичАбдылдаев Рыспек Алдагандаевич - онколог, медицина илимдеринин доктору (1986), профессор (1990). КММАны бүтүргөн (1973). СССР ИИМдин онкологиялык изилдөө борборунун аспиранты (1978), ушул борбордун кенже жана улук илимий кызматкери. Кыргызстан онкология жана радиология илим-изилдее институтунун мурдагы директору. 130дан ашык илимий эмгектин автору.

Илим жана перспективдүү изилдөөлөр департаменти

Максаттар:
Адистерди даярдоонун сапатын жогорулатууга, биргелешкен илимий изилдөөлөрдү ишке ашырууга жана жалпысынан университеттин эл аралык деңгээлде кадыр-баркын жогорулатууга көмөктөшүүчү илимий кызматташтык программаларына университеттин катышуусун уюштуруу жана координациялоо.
Университеттин эл аралык университеттик коомчулукка интеграциясын камсыз кылуу, төмөнкүлөрдүн алкагында тездетилген өнүгүү үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөрдү алуу:
– студенттер үчүн академиялык алмашуу программалары;
– илимий жана педагогикалык кызматкерлерди алмашуу программалары;
– кесиптик өсүү программалары, стажировкалар;
– биргелешкен билим берүү программаларын түзүү;
– биргелешкен илимий гранттарга катышуу;
– чет өлкөлүк жарандарды кабыл алуу жана окутуу.
Милдеттери:
– университеттин максаттарына ылайык бүтүндөй университеттин эл аралык ишмердүүлүгүн жогорку деңгээлде уюштуруу;
– эл аралык жана тышкы экономикалык байланыштар жаатында университеттин саясатын түзүүгө жана ишке ашырууга катышуу;
– университеттин эл аралык жана тышкы экономикалык байланыштары жаатында келишимдерди түзүүнүн максатка ылайыктуулугун аныктоо;
– региондордо университеттин өкүлчүлүктөрүн жана филиалдарын ачуунун максатка ылайыктуулугун аныктоо жана алардын ишине мониторинг жүргүзүү;
- чет өлкөлүк инвестицияларды тартууга көмөк көрсөтүү;
– чет өлкөлөрдө жана Кыргыз Республикасында эл аралык долбоорлорду жана программаларды түзүү жана ишке ашыруу;
– университеттин эл аралык университеттер аралык ассоциацияларга жана башка уюмдарга катышуусун уюштуруу;
– Университеттин маалыматтык жана өкүлчүлүктүү иш-аракеттерин ишке ашыруу;
– чет мамлекеттердин окуу жайлары, фонддору жана башка уюмдары менен эл аралык байланыштарды өнүктүрүү;
– университеттин эл аралык ишмердүүлүгүнүн абалын баалоо боюнча аналитикалык иштерди жүргүзүү;
– ведение учета, анализа, информационное и организационное обеспечение деятельности Университета в сфере международных связей и отношений;
– профессордук-окутуучулар курамын эл аралык кызматташууга тартуу;
– университеттин факультеттеринин, кафедраларынын жана башка түзүмдүк бөлүмдөрүнүн чет өлкөлүк өнөктөштөр менен эл аралык кызматташуусун координациялоо;
– Университеттин бөлүмдөрүнө жана кызматкерлерине учурдагы консультациялык жана башка жардамдарды ишке ашыруу; билим берүү жана илимий ишмердүүлүк үчүн гранттарды жана стипендияларды алууга көмөктөшүү;
– университетте чет элдик окутуучулардын ишин уюштуруу;
– студенттерди, аспиранттарды окутууну, окутуучуларды жана кызматкерлерди чет өлкөлөрдө стажировкадан өтүүнү уюштуруу;
– Өкмөттөр аралык жана ЖОЖдор аралык келишимдер боюнча, ошондой эле жеке негизде Университетте турган чет өлкөлүк студенттерди, аспиранттарды, докторанттарды жана стажерлорду окутууну уюштуруу;
– эл аралык билим берүү кызматтары жана стратегиялары рыногунда маркетингдик изилдөөлөрдү жүргүзүү (чет элдик студенттерди тартуу стратегиялары).