Салымбеков Университеттин Карьера өнүктүрүү борбору жөнүндө

Салымбеков Университетте студенттерди, бүтүрүүчүлөрдү жана иш берүүчүлөрдү бириктирип, студенттердин жана бүтүрүүчүлөрдүн кесиптик багытын түзүүгө жана ийгиликтүү карьера курууга көмөктөшүүчү Карьераны өнүктүрүү борбору бар.

Карьераны өнүктүрүү борборунун максаттары:

 • студенттердин жана бүтүрүүчүлөрдүн ишке орношуусуна жана ишке орношуусуна көмөктөшүү;
 • студенттерге жана бүтүрүүчүлөргө ийгиликтүү карьера курууда, кесиптик өсүү жана өнүгүүдө маалыматтык жана консультациялык колдоо көрсөтүү;
 • иш берүүчү ишканалар менен ишкердик жана башка мамилелерди өнүктүрүү.

Карьераны өнүктүрүү борборунун негизги ишмердүүлүгү:

 • студенттерди жана бүтүрүүчүлөрдү ишке орноштурууга багытталган кызматтарды көрсөтүү;
 • ишке орноштуруу жана карьералык өсүү боюнча тегерек столдорду, семинарларды, конференцияларды жана тренингдерди уюштуруу;
 • потенциалдуу иш берүүчүлөр менен студенттердин практикасын уюштуруу;
 • ийгиликтүү карьера куруу боюнча студенттер үчүн консультацияларды өткөрүү;
 • мыкты окуучуларды аныктоо боюнча сынактарды уюштуруу жана өткөрүү.

Мансап өнүктүрүү борбору студенттерге сунуш кылат:

 • кесиптик жана жеке өсүү боюнча кеңеш берүү: компанияларда кесиптик тандоого даярдоо, резюме жазуу боюнча кеңеш берүү, ишмердүүлүктүн белгилүү бир чөйрөсүнө психологиялык багыт берүү;
 • иш берүүчүлөрдөн, жалдоо агенттиктеринен жана бүтүрүүчүлөрдөн алдыңкы компаниялардагы бош орундар жана стажировкалар жөнүндө маалымат;
 • компаниянын презентацияларына жана карьера күндөрүнө, бош орундардын жарманкелерине катышуу;
 • өнөктөштөр, кадрлар бөлүмүнүн жетекчилери менен жолугушууларга катышуу;
 • ийгиликтүү карьера куруу жолдорун ачып берүүчү маалыматтык-билим берүү иш-чараларына катышуу: семинарлар, тренингдер, тегерек столдор ж.б.;
 • Карьера борборунда жана веб-сайтта пайдалуу маалымат жана туруктуу жардам.

Мансап өнүктүрүү борбору студенттерге сунуш кылат:

 • бош орундар жана алдыңкы компаниялардагы орто жана жогорку (тажрыйба талап кылынган) кызматтарда стажировкадан өтүү;
 • өз компанияларында бош орундар жөнүндө маалыматтарды жайгаштыруу;
 • өз компанияларынын презентацияларын өткөрүү;
 • бүтүрүүчүлөрдүн жолугушууларына катышуу;
 • Борбордун маалыматтык жана билим берүү программаларына катышуу аркылуу студенттер менен тажрыйба алмашуу мүмкүнчүлүгү.

Карьераны өнүктүрүү борбору менен ар кандай деңгээлдеги иш берүүчүлөрдүн ортосундагы өз ара аракеттенүүнү уюштуруу үчүн Карьера өнүктүрүү борбору төмөнкүлөрдү сунуштайт:

 • веб-сайтка жана стенддерге бош орундар жөнүндө маалыматтарды жайгаштыруу;
 • студенттерди алдын ала тандап алуу менен маалыматтык-билим берүү программаларын (семинарлар, лекциялар, тегерек столдор, конкурстар ж.б.) өткөрүү;
 • кадрларды издөөгө жана тандоого көмөктөшүү: резюме боюнча баштапкы тандоо, тандалган студенттер же бүтүрүүчүлөр үчүн сунуштарды жана мүнөздөмөлөрдү чогултуу, талапкерлер менен алгачкы маектешүүлөрдү өткөрүү, талапкерлерди тандоонун жеке программаларын иштеп чыгуу;
 • компаниянын иш-чараларын маалыматтык камсыздоо;
 • Карьера борбору тарабынан студенттер жана бүтүрүүчүлөр үчүн уюштурулган конференцияларга катышуу;

Карьераны өнүктүрүү борбору жөнүндө жобо

СУ мекемесинин карьералык өсүү борборунун адисинин кызматтык мүнөздөмөсү