"Медицина жана билим берүү жарчысы" илимий журналы

Научный журнал «Вестник медицины и образования» — периодическое научное издание, учредителем которого выступает Салымбеков Университет

Биздин журнал оригиналдуу материалдарды жана макалаларды жарыялайт, ошондой эле илимий турмушту (конференциялар, семинарлар, басылмалар) төмөнкү багыттар боюнча чагылдырат:

1. Медицинские науки – 14.00.00

2. Биологические науки – 03.00.00

3. Медицина – 13.00.00

“Вестник медицина и образование” илимий журналынын кыргыз тилиндеги позициясы:

Күбөлүк Вестник Салымбеков университет Свидетельство Вестник Салымбеков университет