"Медицина жана билим берүү жарчысы" илимий журналы

“Медицина жана билим берүү жарчысы” илимий журналы мезгилдүү илимий басылма болуп саналат, анын негиздөөчүсү “Салымбеков университети” мекемеси.

Биздин журнал оригиналдуу материалдарды жана макалаларды жарыялайт, ошондой эле илимий турмушту (конференциялар, семинарлар, басылмалар) төмөнкү багыттар боюнча чагылдырат:

1. Табигый илимдер:
экология, айлана-чөйрөнү коргоо, информациялык технология, физика, биология, химия.

Гуманитардык жана табигый илимдер
тил илими, чет тилдер;
педагогика;
психология, социология;
философия, маданият таануу;

3. Медицина:
акушерлик жана гинекология
Терапия
Неврология
Эндокринология
Дерматовенерология
Хирургия
Урология жана андрология
Офтальмология
Стоматология
КТ сканерлөө
Косметология

 

“Вестник медицина и образование” илимий журналынын кыргыз тилиндеги позициясы: 

“Медицина жана билим берүү жарчысы” илимий журналы жөнүндө Жобо

 

 

 

“Вестник медицина и образование” илимий журналынын кыргыз тилиндеги позициясы:

Күбөлүк Вестник Салымбеков университет Свидетельство Вестник Салымбеков университет