Студенттер үчүн билим берүү мекемесинде жагымдуу жана ыңгайлуу атмосфераны түзүү максатында Салымбеков университети бардык деңгээлдеги студенттерге колдоо жана жардам көрсөтөт: тарбия иштери, көзөмөл, насаатчылык, психологиялык жана социалдык колдоо. ЖОЖго кирүү жана окууда жаңы социалдык-маданий шарттарга көнүү үчүн атайын түзүлгөн адаптация программасы бар. Бул адаптациялоо программасынын алкагында студенттерге төмөнкү адистер тарабынан квалификациялуу психологиялык жардам көрсөтүлөт:

Анна Анастасиади                                              Молдошова Ассоль