КОНТАКТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ


Адрес: ул. Малдыбаева, 24б / Ахунбаева, 125 (Международный колледж IT и бизнеса)

ул. Фучика, 3 (Международный медицинский факультет)

Телефоны:

  • +996 778 99 88 89 (Международный колледж IT и бизнеса)
  • +996 706 99 88 89 (Международный колледж IT и бизнеса)
  • +996 774 83 88 83 (Международный медицинский факультет)
  • +996 501 83 88 83 (Международный медицинский факультет)

Email:info@salymbekov.com


Салымбеков университетинде окуу акысы Уставга, Стратегиялык максаттарга жана милдеттерге, Эсеп саясатына, ички документтерге, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ченемдик укуктук актыларына ылайык аныкталат. Жогорку мамлекеттик органдардын токтомдоруна ылайык жогорку окуу жайларынын студенттери окуу жылынын ичинде окуу акысын бирдей үлүштө төлөөгө укуктуу.

Эл аралык Медицина факультети

Багыт Жылдык төлөм
Дарылоо иши 5 жыл 271 400
Дарылоо иши 6 жыл 65 000

 

Эл аралык IT жана бизнес колледжи

Багыт Жылдык төлөм
Программалык камсыздоону иштеп чыгуу 245 900
Мобильдик түзүмдөрдү өндүрүү 245 900
Мультимедиялык түзүмдөрдү өндүрүү 245 900