Кунасова Мээрим Таалайбековна
Эл аралык бөлүмдүн башчысы – Кунасова Мээрим Таалайбековна.

Университеттин эл аралык бөлүмү чет мамлекеттердин билим берүү жана илимий ишмердүүлүгүнүн субъекттери менен өз ара пайдалуу кызматташуу аркылуу Салымбеков университетин дүйнөлүк билим берүү, илимий жана маданий коомчулукка интеграциялоого багытталган иш-чаралардын тутумуна жооптуу. Эл аралык бөлүмдүн максаты - Салымбеков университетин эл аралык илимий жана билим берүү процессинин активдүү катышуучусу катары таануу.