Кабыл алуу үчүн зарыл болгон документтер

Онлайн кабыл алуу учурунда абитуриенттер биздин университетте окуй турганын тастыктаган тиешелүү документтердин көчүрмөсүн гана тиркөөлөрү керек.
Документтердин түп нускасы окуу жылынын башында гана берилиши керек.

Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн:

 1. Салымбеков университетинин ректорунун атына жазылган арыз (үлгү);
 2. ОРТ сертификатынын түп нускасы;
 3. Орточо генерал боюнча мамлекеттик документ
  или среднем профессиональном образовании (аттестат или диплом)
 4. Паспорттун көчүрмөсү;
 5. 2 фото (4×6 см), 4 фото (3×4 см);
 6. 086-У медициналык справка;
 7. Аскердик билет же каттоо күбөлүгү;

Жакынкы жана алыскы чет мамлекеттердин жарандары үчүн:

 1. Салымбеков университетинин ректорунун атына жазылган арыз (үлгү);
 2. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына жооп берген кирүү визасы менен паспорт жана анын көчүрмөсү;
 3. Окуган предметтерин жана бааларды (балдарын) көрсөтүү менен толук орто билими жөнүндө документтин түп нускасы жана нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;
 4. Толук орто билими жөнүндө документтин Кыргыз Республикасынын расмий тилине нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн котормосу;
 5. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинен толук орто билимдин эквиваленттүүлүгү жөнүндө маалымкат;
 6. 2 фото (4×6 см), 4 фото (3×4 см);
 7. Медициналык кароонун жыйынтыгы