Сталбекова Тунук Сталбековна
Руководитель финансово-экономического департамента – Сталбекова Тунук Сталбековна

Финансы-экономика бөлүмү Салымбеков Университеттин түзүмдүк бөлүмү болуп саналат. Бөлүмдүн башчысы университеттин башкы бухгалтери болуп саналат, ал түздөн-түз университеттин президентине баш ийет. Учурда бөлүмдүн башчысы болуп бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук чөйрөсүндө сертификатталган адис – эксперт Сталбекова Тунук Сталбековна иштейт.

Кафедранын негизги максаттары болуп университетте бухгалтердик эсепти, отчеттуулукту, салык тартибин, финансылык-чарбалык иштин бардык чөйрөлөрүндө акча каражаттарынын бөлүштүрүлүшүн жана чыгымдалышын көзөмөлдөөнү, ошондой эле ички аудитти жана финансылык контролду ишке ашырууда талаптардын бирдиктүүлүгү саналат. , анын структуралык белумдерунде жана мекемелеринде.

 

 

Финансы-экономика бөлүмү жөнүндө жобо