Кунасова Мээрим Таалайбековна
Студенттик кадрлар бөлүмүнүн башчысы – Кунасова Мээрим Таалайбековна

Студенттик кадрлар бөлүмү Салымбеков Университеттин түзүмдүк бөлүмү болуп саналат жана студенттердин кыймылын эсепке алууну документтик камсыздоо боюнча Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин жана университеттин ченемдик-укуктук документтери, буйруктары жана жоболору менен иш алып барат. негизги пункттарды окуу түзүмдүк бөлүмдөрүнүн көңүлүнө бурат.

Студенттик кадрлар бөлүмүнүн негизги функциясы: 

  • студенттерди документтештирүүнү университет ичинде ишке ашыруу;
  • студенттердин контингентинин кыймылы жөнүндө отчеттор;
  • статистикалык отчеттуулуктун формаларын толтуруу;
  • студенттердин контингенти боюнча маалыматтарды автоматташтырылган маалымат базасына киргизүү.

Студенттик кадрлар бөлүмүнүн башчысы – билим берүү мекемелеринде чоң тажрыйбасы бар таанымал адис, эксперт Кунасова Мээрим Таалайбековна.