Байланыш үчүн

Университеттин веб-сайтына кош келиңиз.
Бул жерде байланыш даректери көрсөтүлгөн, биз сиздин сурооңузга жооп берүүгө кубанычтабыз

Эл аралык «IT жана бизнес» колледжинин реквизиттери
«Салымбеков Университет» мекемеси
Юр дареги: Бишкек ш., Ибраимов көч, 115А
акт дареги: Бишкек ш., Малдыбаев көч, 24б
ПИН: 01206201910192
Банк: Филиал ААК «Оптима Банк» Бишкек ш., №1
БИК: 109008
р/счет: 1090808380720219

Рабочий телефон +996 (701) 71-71-99
Дареги

720054
Фучика 3,
Бишкек, Кыргызстан