ЖОБО

СТУДЕНТТЕРДИН ИЛИМИЙ КООМУ ЖӨНҮНДӨ

Жалпы жоболор

Кыскартуулар:

СИК-Студенттердин илимий коому

ЖОК - Жаш окумуштуулар кеңеши

СИИИ - студенттердин илимий-изилдөө иштери

 

1.1 Студенттик илимий коом «Салымбеков атындагы университет» мекемеси (мындан ары - СИК) илимий, уюштуруучулук жана изилдөө иштерине жигердүү катышкан, илимий, уюштуруучулук жана изилдөө иштерине жигердүү катышкан университеттин студенттерин ыктыярдуу негизде бириктирген коомдук уюм. иш, кафедралардын студенттик илимий ийримдеринин мүчөлөрү.

1.2 Илимий ийримдин (семинар, жумушчу топ ж.б.) курамында илимий-изилдөө иштери менен алектенген же докладдарды, рефераттарды, билдирүүлөрдү жана илимий изилдөөлөрдү даярдоого жекече катышкан университеттин каалаган студенти мүчө болууга укуктуу.

1.3 СИКтин ишмердүүлүгүн Университеттин Жаш Окумуштуулар Кеңеши (ЖМУ) көзөмөлдөйт жана анын ишин университеттин Илимий-изилдөө жана өнүктүрүү кеңеши, факультеттердин декандарынын илим жана кафедралар жана башка түзүмдүк бөлүмдөрү менен биргеликте курат. University.

1.4 СИК өз ишин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, университеттин Уставына, ректордун, проректорлордун буйруктарына, СМУнун буйруктарына, ушул Жобого жана ага ылайык кабыл алынган документтерге ылайык жүзөгө ашырат.

1.5 СИК өз ишин өз алдынча башкаруу, ишмердүүлүктүн ачык мүнөзү, ыктыярдуулук, тең укуктуулук, мыйзамдуулук, өз ара урматтоо духунда жана студенттердин ортосундагы илимий баарлашуу маданиятынын принциптеринде жүргүзөт.

1.6 СИК ушул Жобого ылайык эл аралык коомдук бирикмелерге кире алат, бул эл аралык коомдук бирикмелердин статусуна ылайык укуктарга ээ жана милдеттерди алат, эл аралык байланыштарды жана байланыштарды жүргүзө алат, чет өлкөлүк коммерциялык эмес өкмөттүк эмес билим берүү жана илимий бирикмелер, чет өлкөлүк уюмдар менен келишимдерди түзө алат. окуу жайлары жана илимий мекемелер.

 

Студенттердин илимий коомунун курамы:

 1. Hamza Muhammad – Gm-1-19
 2. Mahnoor – GM-1-19
 3. Ali Muhammad – GM-2-19
 4. Iqbal Muhammad Ahmad – GM-2-19
 5. Hamza Muhammad – GM-4-19
 6. Haider Muhammd Safeer – GM-4-19
 7. Khan Saqibullah – GM-5-19
 8. Umer Muhammad – GM-7-19
 9. But Sohira Naz – GM-7-19
 10. Hussain Naveed – GM-8-19
 11. Muhammad Ilyas – GM-9-19
 12. Wajeeh-ul-Hassan GM-10-19
 13. Khan Ibragim GM-11-19
 14. Durraiz Md – GM-1-20
 15. Arif Md Abdullah – GM-2-20
 16. Shehzad Md Hussnain – GM-3-20
 17. Waqar Alam – GM-5-20
 18. Faisal Khan – GM-6-20
 19. Sheraz Ali – GM-7-20
 20. Muhammad Waqar – GM-8-20

Студенттик илимий коом жөнүндө жобо