Студенттердин ата-энелеринин (мыйзамдуу өкүлдөрүнүн) кеңеши 2022-жылдын март айында Салымбеков Университеттин профессордук-окутуучулук курамы менен тарбиялык жана кесипке багыт берүү иштеринин биримдигин уюштуруу жана ишке ашыруу боюнча ата-энелер коомчулугунун жана университеттин өкүлдөрүнүн өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылуу максатында түзүлгөн.

Кеңештин милдеттери:

  • Салымбеков университетинин студенттерине билим берүү, колдоо жана кесиптик билим берүү программаларын ишке ашырууга ата-энелердин туруктуу катышуусу;
  • Салымбеков Университетинин студенттеринин ата-энелерине (мыйзамдуу өкүлдөрүнө) консультацияларды берүү жана кызматтарды көрсөтүү.