Салымбеков Аскар Мааткабылович mainЖакшылыктан үмүт кылган ар бир кыргызстандыктын көз карашында, Кыргызстан 2030-жылга карата экономикасы ар тараптан өнүккөн, киши башына кирешеси жогору, дүйнөлүк коомчулуктун толук кандуу жана активдүү мүчөсү болгон атаандаштыкка жөндөмдүү өлкөгө айланат. Буга жетишүү үчүн негизги байлыкка — адам ресурстарына көңүл буруу керек. Экономиканын кыймылдаткыч күчү, агартуучу элита илимди жараткан, бизнести каржылаган жана өнүктүргөн, экономиканы жумушчу күч менен камсыз кылган жана глобалдык атаандаштыкка негиз түзгөн илимпоздор, педагогдор, инвесторлор, ишкерлер жана жумушчулар болуп саналат.

Жарандардын дүйнөлүк деңгээлдеги билим жана көндүмдөрдү, критикалык ой жүгүртүү жөндөмүн алуу мүмкүнчүлүгүн берүү университеттин стратегиялык артыкчылыктарынын бири болуп саналат.

Ушуга байланыштуу төмөнкү багыттарды өнүктүрүү зарыл:

  • Жаштарга дүйнөнүн алдыңкы университеттерине кирүүгө, билимдеги ажырымды кыскартууга жана жогорку кесиптик билимге үзгүлтүксүз өтүүнү камсыз кыла турган орто билим берүү системасы.
  • Ата мекендик илимпоздорго эң актуалдуу маселелерди чечүүнүн чордонунда болууга, ал эми мамлекетке Илимдер академиясынын ички ресурстарын пайдаланууга мүмкүндүк берүүчү улуттук илимий борборлор.
  • Өлкөнү атаандаштыкка жөндөмдүү жана ийгиликтүү экономика үчүн зарыл болгон техникалык көндүмдөр менен жумушчу күчү менен жабдый турган кесиптик билим берүү системасы.
  • Өлкөнүн өсүшү жана социалдык-экономикалык өнүгүүсү үчүн зарыл болгон жетекчилерди жана жогорку квалификациялуу адистерди даярдоого мүмкүндүк берген жогорку билим берүү системасы.

Бүгүнкү күндө жогорудагы реформалар реформалардын моделдери катары практикалык натыйжалар аркылуу гана мүмкүн. Орто билим берүүнүн өнүгүү траекториясынын мисалы катары университетте «Кыргызстандын болочок лидерлери», «Кыргызстандын өспүрүм лидерлери», «Кыргызстандын Жаш лидерлери» сыяктуу бир катар долбоорлорду камтыган «Salymbekov Business School» бизнес мектеби бар.

SBS BannerБизнес мектеби - заманбап ыкма менен комплекстүү билим берүүчү мекеме. Анын уникалдуу билим берүү программасы, таанымал бренди, квалификациялуу тренерлер жана мугалимдер жамааты бар. Салымбеков мектеби «Лидерлик мектеби», «Бизнес жана менеджмент мектеби», «STEM мектеби», «Тил мектеби» жана «Интенсивдүү өнүгүү мектеби» багыттары боюнча сапаттуу жана жеткиликтүү кошумча билим берет. Бизнес мектебинин өлкөнүн бардык аймактарында 10 өз алдынча филиалы бар, алар билим берүү тармагында социалдык ишкердик принцибинде иштешет.

Уюштуруучулардын билим берүү ишмердүүлүгү биринчи кезекте адамды ар тараптуу өнүктүрүүгө багытталган комплекстүү, интенсивдүү, мотивациялуу жана заманбап окутуу программасы бар окуу жайларын ачууга багытталган.

Бүгүнкү күндө өлкөдө экономиканын өсүшү жана диверсификациясы үчүн зарыл болгон билимдерди түзүү үчүн зарыл болгон изилдөөлөрдү жана илимди колдоо жетишсиз, өлкөнүн алдында турган эң актуалдуу илимий, инженердик, экономикалык жана социалдык милдеттерди чечүү системасы жок. Ушундан улам дүйнөнүн алдынкы илимпоздору жана илим-изилдөө институттары менен кызматташтык түзүү да оорго түшүп жатат

Университет – билимдин генератору болуу – биз үчүн эң маанилүү милдет. Бирок, ишкерлер, ишканалардын жетекчилери, финансисттер, жумушчулар бул билимден пайдаланып, аны экономикалык өсүшкө жана бүтүндөй өлкөнүн гүлдөп-өсүшүнө айландырышы керек.

Кыргызстандын жогорку окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрү эң мыкты техникалык көндүмдөрдү жана бул көндүмдөрдү дайыма өзгөрүп турган экономикалык реалдуулукта чыгармачылык менен колдонуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болууга тийиш.

Университет должен стать одним из первых вузов по выдвижению системы высшего образования Кыргызстана на мировой уровень по качеству предоставляемых знаний. Для этого университет должен обладать академической свободой и автономией, а также образовательным процессом, интегрированным с научно-исследовательской деятельностью и производством, становится моделью для других университетов.

Университет өлкөнүн келечегине салым кошо ала турган мекемеге жеке демилгелерди инвестициялоонун айкын мисалы болуп саналат. Ийгиликке жетүү үчүн университет “жогорку эл аралык стандарттарга жооп берген, илимий изилдөөлөргө, билим берүүгө жана улуттук экономикага салым кошууга жөндөмдүү бүтүрүүчүлөрдү даярдоо” миссиясын гана аткарбастан, жеке демилгелердин акталганын ар тараптан далилдеши керек. проблемаларды чечууде эффективдуу.дуйнелук масштабда. Изилдөөлөрдүн натыйжалары, алардын саны, сапаты жана экономикага тийгизген таасири мунун чыныгы ырастоосу болот.

Мындан тышкары, убакыттын өтүшү менен мыкты университеттердин арасында өз позициясын сактап калуу кыйынчылыкка айланат, ал үчүн дагы көп күч-аракет жумшоо жана жылдан жылга өркүндөп туруу зарыл.

Университеттин динамикалуу академиялык жана илимий-изилдөө маданияты өлкөдөгү мыкты окумуштуулардын жана окутуучулардын көңүлүн буруп, чет өлкөлүк университеттердин кызыгуусун жаратып, эл аралык академиялык жана илимий коомчулуктун активдүү мүчөсүнө айланат.

 

Университеттин негиздөөчүсү

Аскар Салымбеков