Адам ресурстарын өнүктүрүү жана офисти башкаруу кафедрасы Салымбеков Университетинин түзүмдүк бөлүмү болуп саналат. Кафедраны университеттин президентине түздөн-түз баш ийген жетекчи жетектейт. Бөлүмдүн негизги максаттары болуп документтик камсыздоо боюнча иштерди уюштуруу, координациялоо, контролдоо жана ишке ашыруу жана университеттин максаттарына жетүү үчүн керектүү кадрлар менен камсыз кылуу жана кызматкерлердин потенциалын натыйжалуу пайдалануу менен салым кошуу саналат.

Кадрлар жана иш кагаздарын өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы – тарых илимдеринин кандидаты Пиримбаева Жаркын Жусупжановна