Университеттин биоэтика комитети коомдук жана изилдөөчүдөн жана кардардын эксперттик органынан көз карандысыз, көз карандысыз экспертиза, кеңеш берүү, мониторинг жүргүзүү жана адамдарды жана/же жаныбарларды коргоо максатында клиникалык жана биомедициналык изилдөөлөрдү этикалык баалоо боюнча чечимдерди кабыл алуу үчүн иштелип чыккан. изилдөө, билим берүү жана дарылоо процессинин катышуучуларынын кадыр-баркына, кызыкчылыктарына жана ден соолук укуктарына. Этика боюнча комитет өз ишинде Кыргыз Республикасынын (мындан ары - КР) жана ЖОЖдун колдонуудагы ченемдик укуктук актыларын, ошондой эле адамдарды жана жаныбарларды тартуу менен клиникалык жана биомедициналык изилдөөлөрдү жүргүзүүнү жөнгө салуучу негизги эл аралык стандарттарды жетекчиликке алат.

Комитеттин төрагасы

Батыралиев Талантбек АбдуллаевичБатыралиев Талантбек Абдуллаевич - Кыргыз Республикасынын Медицина кызматкерлеринин ассоциациясынын президенти, профессор, медицина илимдеринин доктору, Америка кардиология колледжинин учурдагы мүчөсү. Ангиопластика боюнча адис, жүрөктүн ишемиялык оорусун дарылоонун жана миокард инфарктын алдын алуунун эң коопсуз ыкмаларынын бири. Ахунбаев атындагы КММИни артыкчылык диплому менен бүтүргөн. Андан кийин Москвада Бүткүл союздук кардиологиялык илимий борбордо аспирантура жана кандидаттык жана докторлук диссертациялар корголгон. Бүгүнкү күндө Талантбек Батыралиев дүйнөдөгү эң мыкты беш кардиологдун катарына кирет.

Тулекеев Т.М., м.и.д. – төраганын орун басары
Жооптуу катчы - Князев И.А.
Мүчөлөр:
Кулданбаев Н.К. д.м.н.
2. Монолов Н.К. – к.м.н.

 

 

 Этика боюнча комиссиянын негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

 • Клиникалык изилдөөлөрдүн катышуучуларынын укуктарын, кадыр-баркын, кызыкчылыктарын, коопсуздугун жана ден соолугун коргоо, ошондой эле университеттин клиникаларында медициналык жардам алууда пациенттердин укуктарынын сакталышын көзөмөлдөө;
 • Илимий изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын жарыялоо менен байланышкан моралдык-этикалык маселелерди чечүү, анын ичинде. плагиат көйгөйлөрү, илимий изилдөөлөрдүн натыйжаларынын ишенимсиздиги, автордук укуктун сакталышы;
 • Кабыл алынган ченемдик-укуктук документтердин негизинде илимий-изилдөө иштеринин, дары-дармек каражаттарын клиникалык сыноолордун этикалык маселелерин жөнгө салуу;
 • ЖОЖдун клиникалык бөлүмдөрү тарабынан жаңы диагностикалык, дарылоо-профилактикалык технологияларды, жаңы дары-дармектерди апробациялоо жана киргизүү боюнча эл аралык жана улуттук стандарттардын сакталышы;
 • Пландоо стадиясында да, изилдөө жүргүзүү стадиясында да субъекттерге карата адам укуктарынын коопсуздугуна жана кол тийбестигине көз карандысыз жана объективдүү баа берүүгө, ошондой эле изилдөөнүн гуманисттик жана этикалык стандарттарга шайкештигине жетишүү.
 • Клиникалык сыноолорду кечиктирүү же толугу менен токтотуу зарыл болсо, изилдөө жүргүзүүдө ар кандай терс реакциялардын келип чыгышы жөнүндө тиешелүү уюмдарга тез жана так маалымат берүүнү камсыз кылуу.
 • Саламаттык сактоо чөйрөсүндө медициналык кызмат көрсөтүүдө университеттин медициналык, илимий жана башка кызматкерлери тарабынан медициналык этика жана деонтология принциптерин бузуу учурларын аныктоо;

Комитеттин негизги функциялары жана ишмердүүлүгү:

 • ички же тышкы илимий топтор тарабынан университеттин объекттеринде аткарылышы пландалган илимий долбоорлорго этикалык экспертиза жүргүзүү;
  сыналуучуларды мүмкүн болуучу терс кесепеттерден коргоо максатында дары каражаттарын же медициналык багыттагы буюмдарды, диагностиканын жана дарылоонун жаңы ыкмаларын пландаштырылган клиникалык сыноолордун материалдарына сапаттык этикалык экспертиза жүргүзүү.
 • илимий долбоорлорду жана изилдөөлөрдү экспертизалоо. аларга Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарынын ченемдерине, эл аралык этикалык стандарттарга ылайык оорулуу да, соо адамдар да, жаныбарлар тартылган;
 • клиникалык жана биомедициналык изилдөөлөрдүн этикалык негиздүүлүгүн жана изилденүүчү дары-дармек каражаттарынын, медициналык буюмдардын, медициналык технологиялардын болжолдуу натыйжалуулугун жана коопсуздугун талдоо.
 • клиникалык жана биомедициналык изилдөөлөрдү жүргүзүүнүн максатка ылайыктуулугу жөнүндө корутундуларды даярдоо, ошондой эле изилдөө субъекттеринин кадыр-баркынын, укуктарынын жана коопсуздугунун сакталышын контролдоо.
 • клиникалык изилдөө жүргүзүүдө этикалык жана укуктук нормалардын сакталышын көзөмөлдөө жана клиникалык изилдөөнүн жүрүшүнө туруктуу динамикалык мониторинг жүргүзүү;
 •  саламаттык сактоо секторунда медициналык кызмат көрсөтүүдө университеттин медициналык, илимий жана башка кызматкерлери тарабынан медициналык этика жана деонтология принциптеринин сакталышын көзөмөлдөө.
 • клиникалык жана биомедициналык изилдөөлөрдө укуктук жана этикалык жөнгө салуу боюнча эл аралык тажрыйбаны изилдөө жана колдонуу;
 • биоэтикалык маселелер боюнча илимий, теориялык жана практикалык иш-чараларды уюштуруу жана өткөрүү;
 • клиникалык жана биомедициналык изилдөөлөрдү жүргүзүүдө адам укуктарын коргоо жаатында медициналык кызматкерлерди жана жарандарды этикалык жана укуктук тарбиялоого катышуу;
 • медициналык жана фармацевтикалык иштин жарнагына, ошондой эле жарандардын саламаттыкты сактоого укуктарын бузган товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө эксперттик баа берүүгө катышуу;
 • университеттин кызматкерлерин этикалык тарбиялоонун ар кандай методдорун иштеп чыгуу жана ишке киргизүү жана кызматкерлердин этикалык нормаларды сактоосун көзөмөлдөө.