Акматова Айжан Токтомушовна
Акматова Айжан Токтомушовна – заведующий Учебно-методическим отделом

Окуу-методикалык бөлүм университетте окуу процессин жана окуу-методикалык ишти пландаштырууну, координациялоону, аткарылышын контролдоону жүзөгө ашырган университеттин өз алдынча адистештирилген түзүмдүк бөлүмү болуп саналат жана түздөн-түз ректорго баш ийген.

Окуу-методикалык бөлүмдү университеттин ректорунун буйругу менен дайындалуучу жетекчи жетектейт. Бөлүмдүн башчысы өз ишин жана УМОнун кызматкерлерин бөлүмдүн негизги милдеттерине жана функцияларына, бөлүмдөр жөнүндө жобого, ошондой эле кызматкерлердин кызматтык нускамаларына ылайык уюштурат.

Учурда окуу-усулдук бөлүмүнүн башчысы болуп Салымбеков атындагы университеттин окуу процессин уюштуруу жана окуу-тарбия иштерин жүргүзүү адистигинин бүтүрүүчүсү Акматова Айжан Токтомушовна иштейт.

Университеттин окуу-методикалык бөлүмүнүн ишинин негизги максаты - жогорку окуу жайлардын негизги кесиптик билим берүү программаларын ишке ашырууда университеттеги иштин натыйжалуулугун жогорулатуу.

 

 

 

УМО жөнүндө жобо

УМОнун жетекчисинин кызматтык мүнөздөмөсү