Салымбеков атындагы университетте студенттердин билим деңгээлин жана көндүмдөрүн жогорулатууга, чыгармачылыгын жогорулатууга жана мугалимдердин квалификациясын жогорулатууга зарыл болгон биохимия, химия, патологиялык анатомия, гистология боюнча заманбап лабораториялар бар.

Лабораториялар Кытай, Германия, Россия сыяктуу чет мамлекеттерден келген заманбап медициналык окуу жабдуулары менен жабдылган.

Лабораториялар

О медфаке1
кампус_медфак4
Глав_стран_откр_нов_камп
абитур_МЕДФАК1
абитур_медфак2
21
17
10
О медфаке1
Глав_стран_откр_нов_камп
абитур_медфак2
кампус_медфак4
абитур_МЕДФАК1
абитур
10
О медфаке1 кампус_медфак4 Глав_стран_откр_нов_камп абитур_МЕДФАК1 абитур_медфак2 21 17 10 О медфаке1 Глав_стран_откр_нов_камп абитур_медфак2 кампус_медфак4 абитур_МЕДФАК1 абитур 10