Окуу-методикалык бөлүм университетте окуу процессин жана окуу-методикалык ишти пландаштырууну, координациялоону, аткарылышын контролдоону жүзөгө ашырган университеттин өз алдынча адистештирилген түзүмдүк бөлүмү болуп саналат жана түздөн-түз ректорго баш ийген.